A harcművészet oktatása mellet hangsúlyt helyezünk a magyar (népi) kultúra minél mélyebb megismerésére, hagyományainkat mi nem(csak) megőrizni, hanem megérteni, megélni is szeretnénk. 

 

Hitvallásunk : "Egy barantázó magyarul él, gondolkodik, harcol, táncol, énekel. A legfontosabb feladata, hogy a lehető legalaposabban megismerje és magáévá tegye azt a kultúrát, amely az általa megtanult harci értékeket kifejlesztette. Egy barantázó nem valami ellen, hanem valamiért harcol. A magyar észjárás megismerése biztosítja az értékek mentén történő haladást és a megfelelő önvizsgálatot. A Baranta harcművészet. Harcművészetekkel csak az foglalkozik eredményesen, aki életmódszerűen éli meg annak minden tartalmát. A Baranta segít életmódszerűen élni".

 

A magyar nemzet életében mindig a faluközösségek biztosították a kultúra továbbélését. Az elmúlt évtizedekben ezek a szervesen működő közösségek felbomlottak. Megállt a magyar népi kultúra több ezer éves alapokra építkező fejlődése. A Baranta közösségek a teremtő magyar embert példaképül állítva biztosítják a népi kultúra további fejlődését. A Baranta egy olyan harcművészet, amely a legfőbb feladatának a magyar nemzet szolgálatát választotta. Egyetlen politikai párthoz sem tartozik!

 

"Valóban egy olyan életforma ez, melyben a közösség az első és a legfőbb személy, s lelkében változatlan, csupán az atyák és a fiaik cserélik egymást....."     (Tamási Áron )   

 

A Baranta Magyarország leggyorsabban fejlődő harcművészeti irányzata. Jelenleg 73 helyszínen kb. 2500 fő gyakorolja a régi magyar történelmi harci testkultúrából táplálkozó technikákat. Egyre több településen indítanak Baranta egyesületeket, amelyek a helyi ifjúság mellett az ott élő korosztályok mindegyikével foglalkoznak. A Baranta egyik fontos ismérve, hogy gyakorlása nem képzelhető el Baranta közösségek nélkül. Az önálló magyar harcművészeti irányzat a magyar harci testkultúra megmaradt és megőrzött elemeinek rendszerbe foglalását és továbbfejlesztését tűzte ki célul. Az anyag gyűjtése, rendszerezése, a kiképzésbe való beillesztése jelenleg is folyik. Jelenleg közel ezer tradicionális technikai megoldás alkotja a Baranta alapvázát. A különböző fogások, eljárások mintegy 60 %-a más harcművészetekben nem fordul elő, vagy feledésbe merült. A Barantát ezen elemek léte, sokrétűsége, a történeti magyar gondolkodásmódból származtatott életfilozófiája teszi igazán izgalmas, egyedülálló szellemi, lelki és fizikai alkotássá.
 

Palóc Baranta

 

A Palóc Virtus KSE abból az alapgondolatból kiindulva, hogy bár a tájegységek bizonyos dolgokban eltérnek egymástól, létezik egy egységes, sokszínű Kárpát-medencei kulturkészlet, a Palóc Hagyományok felkutatását, gyűjtését, elsajátítását, tovább fejlesztését és tovább adását tekinti elsődleges feladatának. Így az itt gyűjtött hagyományok; a játékok, táncok, mesék és dalok, mozgások melyeket az előttünk élt Palócok műveltek és adtak át nekünk, közvetlenül lesznek tovább éltetve a mai fiatal Palócok, a gyermekek mindennapjaiba.

 

Azoknál a gyerekeknél, akik ilyen úton találkoznak ezekkel a csodálatos értékekkel, megjelenik a „Palóc-identitás tudat”, mellyel a gyermek már el tudja magát helyezni a nagyvilágban.

 

Az országos baranta találkozókon a különböző tájegységek képviselői a megszerzett tudást megmutathatják egymásnak, tanulhatnak egymástól, így mélyítve hazánk kulturális készletét. A tisztelet hamar megjelenik a barantásoknál más tájegységek és népcsoportok értékei iránt is, hisz minél nagyobb szeletét sajátítja el, ennek a végtelen tudáskészletnek, annál inkább ráébred, milyen hatalmas tudás rejlik még ebben a kultúránkban.

A  Barantát Bablena Tibor indította el Nógrád megyében, ifjú tanítványa, Szabó Zoltán hathatós közreműködésével. Az első foglalkozásokat Szécsényben kezdtük el. A foglalkozások alkalmával a hagyományos magyar övbirkózás, kéz-és lábtechnikák, önvédelmi technikák, a tradicionális, a magyarságra jellemző fegyverek -rövid-és hosszúbot, fustély, lándzsa, fokos, szablya, egy-és másfél kezes, kétkezes egyenes kard, karikás ostor, a hagyományos visszacsapó íj stb-használatát gyakoroljuk. A foglalkozásokon természetesen fokozottan ügyelünk a biztonságra, az esetleges sérülések, balesetek elkerülésére. A gyakorló küzdelmeket védőfelszerelésben, az oktatók/foglalkozásvezetők  felügyelete alatt gyakoroljuk.

 

KETTLEBELL EDZÉS IDÖPONTOK

Kövess minket a Facebook-on

  • w-googleplus
  • w-tbird
  • w-facebook
BARANTA  EDZÉS IDÖPONTOK
Az edzés  helyszín és időpontok  a facebook oldalunkon találhatóak!
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now